.

Ο Γερμανικός Οίκος WEISS κατασκευάζει εργαλεία μετρήσεως, όπως μετροταινίες fiber-glass, αλφάδια αλουμινίου, μέτρα ξύλινα και πήχεις.

Μετροταινίες
Αλφάδια
Μέτρα σπαστά
Πήχεις