.

Η Πολωνική εταιρεία PAFANA εξειδικεύεται στην παραγωγή κοπτικών εργαλείων, όπως εργαλειοδεκτών και μανελλών κολλητό βίντι.

Μανέλλες κολλητό βίντι