.

Για πάνω από 80 χρόνια, κάθε μέρα εξέρχονται του εργοστασίου μας στο Castellbisbal (Barcelona) ηλεκτρικά κυπριά και κλειδαριές με το σήμα JIS, προϊόντα που εξάγονται σε πάνω από 30 χώρες. Εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες, προσφέρουμε την καλύτερη εγγύηση για τα προϊόντα μας, όπως ασφάλεια, εύκολη χρήση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Προσφέρουμε μιά από τις ευρύτερες γκάμες ηλεκτρικών κυπριών και πλακών που καλύπτει τις ανάγκες όλης της Αγοράς. Το τμήμα Έρευνας και Εξέλιξης αναπτύσσει νέες βελτιώσεις σε όλα τα συστήματα κλειδώματος και μάς επιτρέπει να θεωρούμαστε μιά από τις καλύτερες εταιρείες στον τομέα μας. 

Ηλεκτρικά κυπριά
Ηλεκτρικές κλειδαριές κουτιαστές
Ηλεκτρομαγνήτες
Ηλεκτροπύροι
Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου πρόσβασης
Αξεσουάρ