.

Ιδρυθίσα το 1973, η Ιταλική εταιρεία SINA SERRATURE ακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα των κλειδαριών και προσαρμόζει την παραγωγή της στις ανάγκες των Αγορών όπου δραστηριοποιείται. Κατασκευάζει κλειδαριές πίκολο, μεσόπορτας και ασφαλείας για ξύλινες πόρτες.

Κλειδαριές για ξύλινη πόρτα