.

Η Ισπανική εταιρεία EZCURRA έχει έναν ξεκάθαρο στόχο : Να κατασκευάζει κλειδαριές με τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας, ποιότητας και σχεδίασης. Κατασκευάζει κλειδαριές υπερασφαλείας μονού και πολλαπλών σημείων ασφάλισης για ξύλινες πόρτες και κυλίνδρους.

Κλειδαριές
Κύλινδροι
Επιστόμια ασφαλείας